There are no translations available.

Raport de activitate

Cămin pentru Persoane Vârstnice „Dr. Carl Wolff” ANUL 2016

 

1.      Denumirea unităţii de asistenţă socială:

      Căminul pentru persoane vârstnice „Dr. Carl Wolff”

2.      Adresa unităţii:

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Dr. Carl Wolff”

Str. Pedagogilor nr. 3 – 5; 550132 Sibiu

Tel. 0269 / 221131

3.      Capacitatea unităţii de asistenţă socială: 106

Căminul pentru persoane Vârstnice „Dr. Carl Wolff” din Sibiu are o capacitate de 106 locuri pentru persoane vârstnice: două secţii pentru vârstnici independenţi şi două secţii pentru îngrijirea vârstnicilor care nu mai pot duce o viaţă independentă. Este vorba de vârstnici hemiplegici, de persoane care depind de scaun cu rotile, sunt incontinenţi,  suferă de demenţă sau boala Alzheimer.

Căminul are tot timpul aceste 106 locuri ocupate. Cazuri de ugenţă ( îngrijire după o operaţie ortopedică, persoane cu sondă nazo – gastrică, dependenţă periodică de aparat de oxigen etc.) sunt primite în limita posibilităţilor noastre, chiar peste numărul de 106 beneficiari.

4.      Numărul mediu lunar de beneficiari: 106

5.     Numărul cazurilor soluţionate:

În anul 2016 am putut primi 36 vârstnici în Căminul „Dr. Carl Wolff”. Aceste persoane au avut de mai mult timp cererile de înscriere pe lista de aşteptare. Sa hotărât primirea lor în cămin, iar persoanele respective au venit ajutaţi de comunitatea din care provin. Deasemenea au fost preluate mai multe cazuri de urgenţă direct din spitale.

În mai multe cazuri, beneficiarii noi primiţi nu au avut rude apropiate, nu au fost ajutaţi în ultimile luni de vecini ( motive diferite: uneori au refuzat ajutorul alteori cei care au oferit ajutor au fost la rândul lor bolnavi). Astfel 5 beneficiari au ajuns la noi într-o stare deplorabilă: păduchi, răni ulcerate, subnutriţi etc. A durat mult, până ce aceşti beneficiari au reuşit să se întegreze în cămin. Starea de sănătate la doi dintre ei a dus la deces după o perioadă scurtă de şedere în casa noastră.

6.      Numărul persoanelor aflate pe lista de aşteptare:

A fost posibil să primim 34 persoane. Lista de aşteptare rămâne totuşi foarte lungă şi cuprinde în continuare : 140 persoane . Tot mai mulţi vârstnici optează pentru un loc într-un cămin pentru că nu se mai pot îngriji singuri. Din păcate în general optează mult prea târziu şi nu se poate acţiona atât de repede cum ar fi nevoie.

7.      Categoria de beneficiari: persoane vârstnice

8.      Serviciile sociale acordate:

-          asistenţă medicală şi îngrijire

-          cazare şi masă pe perioadă nedeterminată

-          consiliere psihologică/ consiliere socială

-          socializare

-          participarea la reuniuni, carnaval

-          participare la slujbe religioase

-          asistenţă paliativă

-          socializare şi petrecerea timpului liber etc.

9.      Surse de finanţare: finanţare externă: Min. de Interne al Germaniei, Sponsorizări, Subvenţie conform legii 34/ 1998.

Căminul a fost finanţat în anul 2016 cum urmează:

56,45% din fonduri provin de la Ministerul de Interne al Germaniei

37,47% fonduri proprii ( contribuţiile beneficiarilor, sponsorizări etc)

 6,08% Subvenţia conform legii 34/1998

10.  Numărul de personal implicat în furnizarea de servicii sociale:

Nr. total de personal: 81 din care:           angajat: 79

            voluntar: 1

11.  Structura de personal

-          personal implicat în acordarea serviciilor sociale pe tipuri de profesii:

              medic: 2

              asistente medicale: 7

              îngrijitori bătrâni: 20

              ajutor îngrijitor bătrâni: 14

              ergoterapeut: 1

              asistent social: 1

-          personal administrativ şi de întreţinere pe tipuri de profesii:

             director: 1

             contabilitate: 2

             secretară: 1

             administrator: 1

             bucătari: 4

             ajutori bucătari: 4

             maistru întreţinere: 2

             grădinar: 1

             întreţinere – curăţenie: 10

             spălătorie: 5

             Inspector resurse umane: 1

             Farmacie: 1

             secretariat/ poartă: 1

Căminul pentru Persoane Vârstnice are un colectiv bine închegat. Nivelul îngrijirii oferite vârstnicilor este de calitate. Lunar sectorul de îngrijire participă la o sesiune de comunicare cu tematică aleasă de colaboratori. Şefele de secţie verifică punctual zilnic activitatea în îngrijire pentru a evita situaţii neplăcute pentru vârstnici.

Fiecare secţie are un program săptămânal bine stabilit. Se colaborează cu serviciul administrativ şi în desfăşurarea diferitelor activităţi se ţine cont de doleanţele vârstnicilor.

Colaboratorii îşi dedică şi din timpul liber vârstnicilor: îi conduc la cumpărături, le pregătesc serbarea zilei de naştere, sau joacă  o dată pe an şi o piesă de teatru („Naşterea Domnului” de Crăciun). Se poate observa deci, că avem un colectiv motivat, bine intenţionat şi cu respectul necesar pentru vârstnicul aflat în grija lor.

12.  Activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor asistate:

S-au sărbătorit zilele onomastice ale beneficiarilor în sala de mese, iar beneficiarul sărbătorit are voie să comande de ziua lui meniul de prânz după preferinţă pentru întreaga casă.

În fiecare săptămână au loc slujbe religioase evanghelice, ortodoxe şi 1x pe luna o slujbă catolică. De sărbătorile religioase mari, fiecare cult creştin a avut parte de slujbe specifice acestui eveniment.

Beneficiarii au în fiecare miercuri o repetiţie de cor iar un grup de beneficiari merge ocazional joi la Concertul sinfonic la Sala Thalia. Săptămânal au loc activităţi de ergoterapie, după mese cu jocuri în grup conform programului stabilit. (cerc de pictură, jocuri de stimularea memoriei, exerciţii fizice combinate cu muzică etc)

Unii beneficiari au organizat din propria initiativă activităţi de gospodărie pe fiecare secţie „după mese de gătit” unde au folosit reţetele tradiţionale cum le cunoşteau de acasă.

Beneficiarii independenţi au ajutat la activităţile de grădinărit sau în bucătăria Căminului şi pe secţii.

Un grup de beneficiari pregăteşte anual o piesă de teatru pentru Seara de Crăciun şi o altă piesă de teatru pentru Duminica Paştelui. Aceste activităţi sunt coordonate de dirctor în colaborare cu două doamne beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice „Dr. Carl Wolff”

S-a sărbătorit într-un cadru festiv sărbătorile creştine conform tradiţiilor cunoscute de beneficiari, iar bucătăria a ţinut cont la stabilirea meniului pentru aceste sărbători de obiceiurile beneficiarilor:

-          În perioada Crăciunului Căminul a fost vizitat de grupuri de colindători,

-          beneficiarii au pregătit programe artistice (ex. Sceneta ”Naşterea Domnului”),

-          s-au confecţionat căsuţe din turtă dulce cu elevele lic. Brukenthal.

-          În Seara de Ajun fiecare secţie a pregătit o masă festivă cu bucate tradiţionale iar după aceea beneficiarii au cântat şi au citit poveşti şi poezii cum e tradiţia.

-          De Anul Nou bucătăria a pregătit platouri de hrană şi prăjituri iar beneficiarii au fost susţinuţi să sărbătorească în grupuri mici.

-          Sărbătoarea Sfintelor Paşti s-a ţinut conform tradiţei pentru fiecare cult creştin.

-          Programul săptămânal de ergoterapie s-a desfăşurat conform programărilor.

-          Au fost organizate programe comune cu Clubul de Copii ai Bisericii Ortodoxe din cartierul nostru.

-          Împreună cu elevii Lic. Brukenthal şi grupuri de copii de la Biserica Evanghelica Sibius-au organizat deasemenea întâlniri tematice: Biografia locatarilori; Viaţa în Comunism. Acțiunea Juniorii întâlnesc Seniorii a avut un ecou plăcut atât pentru beneficiarii vizitați de tineri cât și pentru tinerii care au venit timp de 6 săptămâni regulat în vizită la beneficiari ai căminului.

Beneficiarii au avut întâlniri cu asistentul social, medic nutriţionist, clerici unde au discutat teme importante de conduită, de hrană şi de protejarea independenţei şi intimităţii fiecărui beneficiar.

Anul a fost bogat în acţiuni cu beneficiarii noştri, şi pe lângă după mesele cu dans şi prăjitură excursia la Muzeul de Vânătoare a fost una din acţiunile îndrăgite foarte mult de ei.

13.  Dificultăţi întâmpinate în furnizarea de servicii sociale:

Cea mai mare dificultate pentru Căminul de Persoane Vârstnice ramâne lipsa unui număr destul de mare pentru vârstnicii aflaţi în suferinţă. Sărăcia şi lipsa de tratamente adecvate vârstei sunt o altă problemă mare cu care se confruntă vârstnicii. Nesiguranţa zilei de mîine îndeamnă pe mulţi să-şi caute un loc unde sunt asiguraţi pentru zile grele.

 

Directoare

 

Ortrun Rhein