Căminul pentru Persoane Vârstnice Dr. Carl Wolff

Raport de activitate: ANUL 2018

1.    Denumirea unităţii de asistenţă socială:

Căminul pentru persoane vârstnice „Dr. Carl Wolff”

2.    Adresa unităţii:

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Dr. Carl Wolff”

Str. Pedagogilor nr. 3 – 5; 550132 Sibiu

Tel. 0269 / 221131

3.   Capacitatea unităţii de asistenţă socială: 106

Căminul pentru persoane Vârstnice „Dr. Carl Wolff” din Sibiu are o capacitate de 106 locuri pentru persoane vârstnice: două secţii pentru vârstnici independenţi şi două secţii de tip spital pentru vârstnicii care necesită un grad de îngrijire ridicat. Este vorba de vârstnici hemiplegici, de persoane care depind de scaun cu rotile, sunt incontinenţi sau suferă de demenţă sau boala Alzheimer.

Căminul are tot timpul aceste 106 locuri ocupate. Cazuri de ugenţă ( îngrijire după o operaţie ortopedică, persoane cu sondă nazo – gastrică, dependenţă periodică de aparat de oxigen etc.) sunt primite în limita posibilităţilor noastre, chiar peste numărul de 106 vărstnici asistaţi.

4.     Numărul mediu lunar de beneficiari: 106

5.     Numărul cazurilor soluţionate:

În anul 2018 am putut primi 38 vârstnici în Căminul „Dr. Carl Wolff”. Aceste persoane au avut de mai mult timp cererile de înscriere pe lista de aşteptare. Comisia a hotărât primirea lor în cămin, iar persoanele respective au venit ajutaţi de comunitatea din care provin. Deasemenea auf fost preluate mai multe cazuri de urgenţă direct din spitale.

6.     Numărul persoanelor aflate pe lista de aşteptare:

A fost posibil să primim 38 persoane. Lista de aşteptare rămâne totuşi foarte lungă şi cuprinde în continuare: 140 persoane. Tot mai mulţi vârstnici optează pentru un loc într-un cămin pentru că nu se mai pot îngriji singuri. Din păcate în general optează mult prea târziu şi nu se poate acţiona atât de repede cum ar fi nevoie.

7.     Categoria de beneficiari: persoane vârstnice

8.     Serviciile sociale acordate:

- asistenţă medicală şi îngrijire

- cazare şi masă pe perioadă nedeterminată

- consiliere psihologică

- socializare

- participarea la reuniuni, carnaval

- participare ka slujbe religioase

- asistenţă paliativă

- socializare şi petrecerea timpului liber etc.

9.   Surse de finanţare: finanţare externă: Min. de Interne al Germaniei, Sponsorizări, Subvenţie conform legii 34/ 1998.

10. Numărul de personal implicat în furnizarea de servicii sociale:

      Nr. total de personal: 81 din care: angajat: 80

  voluntar: 1

11. Structura de personal

 personal implicat în acordarea serviciilor sociale pe tipuri de profesii:

              medic: 2

              asistente medicale: 7

              îngrijitori bătrâni: 20

              ajutor îngrijitor bătrâni: 14

              ergoterapeut: 1

              asistent social: 1

        -  personal administrativ şi de întreţinere pe tipuri de profesii:

             director: 1

             contabilitate: 2

             secretară: 1

             administrator: 1

             bucătari: 4

             ajutori bucătari: 5

             maistru întreţinere: 2

             grădinar: 1

             întreţinere – curăţenie: 10

             spălătorie: 5

             Inspector resurse umane: 1

             Farmacie: 1

             secretariat/ poartă: 1

12.  Activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor asistate:

S-au sărbătorit zilele onomastice ale beneficiarilor în sala de mese, iar beneficiarul sărbătorit are voie să comande de ziua lui meniul de prânz după preferinţă pentru întreaga casă. În fiecare săptămână au loc slujbe religioase evanghelice, ortodoxe şi 1x pe luna o slujbă catolică. De sărbătorile religioase mari, fiecare cult a avut parte de slujbe specifice acestui eveniment.

Împreună cu enoriașii bisericii evanghelice s-au tinut mai multe slujbe comune în capela Căminului.

Locatarii au în fiecare joi o activitate muzicala iar unii beneficiari participa regulat la concertele bisericesti din oras. Săptămânal au loc activităţi de ergoterapie, după mese cu jocuri în grup conform programului stabilit. (cerc de pictură, jocuri de stimularea memoriei, exerciţii fizice combinate cu muzică etc)

Unii beneficiari au organizat din propria initiativă activităţi de gospodărie pe fiecare secţie „după mese de gătit” unde au folosit reţetele tradiţionale cum le cunoşteau de acasă.

Beneficiarii independenţi au ajutat la activităţile de grădinărit sau în bucătăria Căminului şi pe secţii.

Au avut loc intr-un cadru festiv sărbătorile creştine conform tradiţiilor cunoscute de beneficiari, iar bucătăria a ţinut cont  de traditiile beneficiarilor in stabilirea meniului pentru aceste sărbători:

- Beneficiarii au avut parte de programe dedicate traditiilor de Paste, s-au pregatit meniuri speciale si au fost inclusi membrii familiei in aceste programe pe cat era posibil.

- În perioada Crăciunului Căminul a fost vizitat de grupuri de colindători,

- beneficiarii au pregătit programe artistice (ex. Sceneta ”Naşterea Domnului”).

- s-au confecţionat biscuiti pe fiecare sectie cu beneficarii.

- În Seara de Ajun fiecare secţie a pregătit o masă festivă cu bucate tradiţionale iar după aceea beneficiarii au cântat şi au citit poveşti şi poezii cum e tradiţia.

- De Anul Nou bucătăria a pregătit platouri de hrană şi prăjituri iar beneficiarii au fost susţinuţoi să sărbătorească în grupuri mici.

- Sărbătoarea Sfintelor Paşti s-a ţinut conform tradiţei pentru fiecare cult creştin.

- Programul săptămânal de ergoterapie s-a desfăşurat conform programărilor.

- Au fost organizate programe comune cu Clubul de Copii ai Bisericii Ortodoxe din cartierul nostru.

-   Împreună cu elevii Lic. Brukenthal s-a organizat deasemenea întâlniri tematice: Biografia locatarilori; Viaţa în Comunism etc.

- S-a sarbatorit Carnavalul, Ziua Portilor deschise

Beneficiarii au avut întâlniri cu asistentul social, medic nutriţionist, clerici unde au discutat teme importante de conduită, de hrană şi de protejarea independenţei şi intimităţii fiecărui beneficiar.

13.  Dificultăţi întâmpinate în furnizarea de servicii sociale:

Cea mai mare dificultate pentru Căminul de Persoane Vârstnice ramâne lipsa unui număr destul de mare pentru vârstnicii aflaţi în suferinţă. Sărăcia şi lipsa de tratamente adecvate vârstei sunt o altă problemă mare cu care se confruntă vârstnicii. Nesiguranţa zilei de mâine îndeamnă pe mulţi să-şi caute un loc unde sunt asiguraţi pentru zile grele.

 

Directoare

 

Ortrun Rhein