Căminul pentru Persoane Vârstnice Dr. Carl Wolff

Raport de activitate: ANUL 2020 

 1. Denumirea unităţii de asistenţă socială:

      Căminul pentru persoane vârstnice „Dr. Carl Wolff”

 1. Adresa unităţii:

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Dr. Carl Wolff”

Str. Pedagogilor nr. 3 – 5; 550132 Sibiu

Tel. 0269 / 221131

 1. Capacitatea unităţii de asistenţă socială: 106

Căminul pentru persoane Vârstnice „Dr. Carl Wolff” din Sibiu are o capacitate de 106 locuri pentru persoane vârstnice: două secţii pentru vârstnici independenţi şi două secţii de tip spital pentru vârstnicii care necesită un grad de îngrijire ridicat. Este vorba de vârstnici hemiplegici, de persoane care depind de scaun cu rotile, sunt incontinenţi sau suferă de demenţă sau boala Alzheimer.

Căminul are tot timpul aceste 106 locuri ocupate. Cazuri de ugenţă ( îngrijire după o operaţie ortopedică, persoane cu sondă nazo – gastrică, dependenţă periodică de aparat de oxigen etc.) sunt primite în limita posibilităţilor noastre, chiar peste numărul de 106 vărstnici asistaţi.

 1. Numărul mediu lunar de beneficiari: 106
 2. Numărul cazurilor soluţionate:

În anul 2020 am putut primi 31 vârstnici în Căminul „Dr. Carl Wolff”. Aceste persoane au avut de mai mult timp cererile de înscriere pe lista de aşteptare. Comisia a hotărât primirea lor în cămin, iar persoanele respective au venit ajutaţi de comunitatea din care provin. De asemenea auf fost preluate mai multe cazuri de urgenţă direct din spitale. Datorită restricțiilor impuse de COVID19 internările s-au putu face mult mai greoi si cu multă pregătire dinainte pentru fiecare caz în parte.

 1. Numărul persoanelor aflate pe lista de aşteptare:

A fost posibil să primim 31 persoane. Lista de aşteptare rămâne totuşi foarte lungă şi cuprinde în continuare : 120 persoane . Tot mai mulţi vârstnici optează pentru un loc într-un cămin pentru că nu se mai pot îngriji singuri. Din păcate în general optează mult prea târziu şi nu se poate acţiona atât de repede cum ar fi nevoie.

 1. Categoria de beneficiari: persoane vârstnice
 2. Serviciile sociale acordate:
  • asistenţă medicală şi îngrijire
  • cazare şi masă pe perioadă nedeterminată
  • consiliere psihologică
  • socializare
  • participarea la reuniuni, carnaval
  • participare ka slujbe religioase
  • asistenţă paliativă
  • socializare şi petrecerea timpului liber etc.
 3. Surse de finanţare: finanţare externă: Min. de Interne al Germaniei, Sponsorizări, Subvenţie conform legii 34/ 1998.

    10.Numărul de personal implicat în furnizarea de servicii sociale:

         Nr. total de personal: 81 din care: angajat: 80

             voluntar: 1

 1. Structura de personal

         – personal implicat în acordarea serviciilor sociale pe tipuri de profesii:

medic: 2

              asistente medicale: 7

îngrijitori bătrâni: 20

ajutor îngrijitor bătrâni: 14

ergoterapeut: 1

asistent social: 1

    personal administrativ şi de întreţinere pe tipuri de profesii:

             director: 1

contabilitate: 2

secretară: 1

administrator: 1

bucătari: 4

ajutori bucătari: 5

maistru întreţinere: 2

grădinar: 1

întreţinere – curăţenie: 10

spălătorie: 5

Inspector resurse umane: 1

Farmacie: 1

secretariat/ poartă: 1

 1. Activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor asistate:

S-au sărbătorit zilele onomastice ale beneficiarilor în sala de mese, iar beneficiarul sărbătorit are voie să comande de ziua lui meniul de prânz după preferinţă pentru întreaga casă. slujbe religioase evanghelice, ortodoxe şi 1x pe luna o slujbă catolică au fost ținute respectându-se distantarea socială. De sărbătorile religioase mari, fiecare cult a avut parte de slujbe specifice acestui eveniment organizate pe sectii pe grupuri, cu paticiparea a cel mult 5-6 beneficiari deodată.

Beneficiarii au în fiecare joi o activitate muzicala iar unii beneficiari participa regulat la concertele bisericesti din oras. Săptămânal au loc activităţi de ergoterapie, după mese cu jocuri în grup conform programului stabilit. (cerc de pictură, jocuri de stimularea memoriei, exerciţii fizice combinate cu muzică etc)

Unii beneficiari au organizat din propria initiativă activităţi de gospodărie pe fiecare secţie „după mese de gătit” unde au folosit reţetele tradiţionale cum le cunoşteau de acasă. Activitățile de ergoterapie au fost întreruptre în lunile martie – iulie , s-au reluat în lunile iulie – septembrie iar după aceea tot orașul a intrat în carantină nefiind posibile multe activități.

Beneficiarii au avut întâlniri cu asistentul social, medic nutriţionist, clerici unde au discutat teme importante de conduită, de hrană şi de protejarea independenţei şi intimităţii fiecărui beneficiar.

 1. Dificultăţi întâmpinate în furnizarea de servicii sociale:

Cea mai mare dificultate pentru Căminul de Persoane Vârstnice ramâne lipsa unui număr destul de mare pentru vârstnicii aflaţi în suferinţă. Sărăcia şi lipsa de tratamente adecvate vârstei sunt o altă problemă mare cu care se confruntă vârstnicii. Nesiguranţa zilei de mâine îndeamnă pe mulţi să-şi caute un adăpost de durată unde primesc îngrijire și suport și când nu se mai pot descurca singuri.

Directoare

Ortrun Rhein