Reguli

 

Accesul vizitatorilor se realizeaza in baza Cartii de Identitate sau a altui document de identificare.

Numărul maxim de vizitatori admişi la un pacient este de două persoane.
Se interzice vizitarea pacienţilor de către persoanele care prezintă simptome ale unei boli infecto-contagioase (în special viroză respiratorie, boală diareică acută, boală eruptivă, etc.).
La intrarea în secţie vizitatorii vor avea echipament de protecţie asigurat de spital: halat sau pelerină, botoşei, iar în secţii de terapie intensivă, hemato-oncologie şi mască, bonetă.
Se vor folosi circuitele şi căile de acces semnalizate pentru vizitatori.
Vizitatorii nu vor determina pacienţii să iasă din incinta spitalului în ţinuta de spital.
Vizitatorii nu au voie:
– să se aşeze pe patul pacientului;
– să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, echipamente sau aparatura medicală;
– să atingă recipientele inscripţionate cu mesaje avertizoare de risc, de exemplu pictograma de „risc biologic”.
Se vor respecta indicaţiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în funcţie de specificul afecţiunii şi al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicate.
Nu se vor aduce în spital alimente perisabile (creme, îngheţată, ouă de casă, lapte de casă, etc.).
Vizitatorii vor respecta indicaţiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile aplicate în situaţii epidemiologice deosebite (carantină, etc.).