Capitolul 1. Termeni și definiții

Acest site este operat de Asociația Dr. Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C.A. din România, persoană juridică de naționalitate română cu numărul de identificare fiscală 16243642, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor sub numărul 5/2004, având sediul în Sibiu, str. Pedagogilor, nr. 3-5, jud. Sibiu (denumită în continuare asociația), număr de telefon 0269221131.

Prin accesarea acestui portal web (carlwolff.ro) denumit în continuare ”site” sau a orcărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Definiții:

Următorii termeni folosiți în prezentul document vor avea următoarea semnificație:

  • utilizatorul: orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul
  • asociația: Asociația Dr. Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C.A. din România
  • site: domeniul web carlwolff.ro și subdomeniile acestuia
  • secțiune: o secțiune de pe site-ul carlwoff.ro

Capitolul 2. Modul de aplicare

Termenii și condițiile se aplică la fiecare accesare a site-ului web și la orice acțiune realizată de utilizatori prin intermediul site-ului.

Folosirea site-ului se face doar în baza acceptării acestor termeni contractuali, fără nicio excepție.

Capitolul 3. Informațiile prezentate

Informațiile prezentate pe site sunt încadrate pe cele 2 activități principale desfășurate de asociație: Căminul pentru Persoane Vârstnice și Hospice-ul de Copii și Adulți.

Pe fiecare activitate în parte sunt descrise activitățile și serviciile oferite, condițiile de a beneficia de servicii, detalii despre sprijinul financiar primit de la diversele instituții publice, din țară și străinătate.

Este prezentat personalul instituției. Site-ul conține documentări prin fotografii a diverselor activități întreprinse pe parcursul existenței asociației.

Se regăsesc de asemenea informații cu privire la regulamente interne și legislația în vigoare cu privire la activitățile specifice.

Capitolul 4. Drepturile de proprietate intelectuală:

Conținutul și materialele publicate pe site sunt integral proprietatea exclusivă a Asociației Dr. Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C.A. din România și sunt protejate de legea privind dreptul de autor. Folosirea acestora fără acordul prealabil este interzisă. Publicarea sau reproducerea fără permisiunea scrisă a asociației se pedepsește conform legii.

Capitolul 5. Confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale

Asociația se obligă să asigure confidențialitatea vizitatorilor site-ului. Nu vor fi transmise către terți niciun fel de informații cu caracter personal, excepție făcând partenerii care asigură buna funcționare a site-ului.

Acest site colectează date cu caracter tehnic în vederea funcționării sit-ului. Acestea nu sunt folosite în scopuri publicitare, comerciale sau de altă natură să afecteze confidențialitatea utilizatorilor.

Politica de Confidențialitate:

Asociația colectează informațiile donatorilor cu caracter personal, doar în ceea ce privește nume, prenume, adresă, telefon, email și le utilizează cu maximă responsabilitate, fără aceste informații neputând recepționa donații.

Informațiile solicititate de către asociație donatorilor sunt strict pentru înregistrarea în contabilitate a donațiilor și a confirmării încasărilor.

Informațiile colectate nu se vor transmite mai departe altor utilizatori sau companii.

Luăm toate măsurile de siguranță pentru a proteja datele dumneavoastră personale prin politici și proceduri de securitate.

Pentru mai multe informații sau nelămuriri ne puteți contacta la nr. de tel. 0269221131 sau pe email: carlwolff@carlwolff.ro.

Capitolul 6. Dispoziții finale

Aceste clauze contractuale pot fi modificate de căte ori asociația consideră necesar acest lucru.

Data ultimei actualizări: 19.07.2022