Capitolul 1. Termeni și definiții

Acest site este operat de Asociația Dr. Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C.A. din România, persoană juridică de naționalitate română cu numărul de identificare fiscală 16243642, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor sub numărul 5/2004, având sediul în Sibiu, str. Pedagogilor, nr. 3-5, jud. Sibiu (denumită în continuare asociația), număr de telefon 0269221131.

Prin accesarea acestui portal web (carlwolff.ro) denumit în continuare ”site” sau a orcărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Definiții:

Următorii termeni folosiți în prezentul document vor avea următoarea semnificație:

  • asociația: Asociația Dr. Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C.A. din România
  • document: prezentele termene și condiții
  • PayU: PayU SA este o societate înregistrată în Registrul Întreprinderilor ținut de Tribunalul Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, sub numărul de înregistrare 0000274399, având sediul social situat în 186 Grunwaldzka, 60-166 Poznan, Polonia.
  • site: domeniul web carlwolff.ro și subdomeniile acestuia
  • secțiune: o secțiune de pe site-ul carlwoff.ro
  • token: număr criptat unic asociat cardului de plată a utilizatorului, după activarea serviciului donație lunară și care va putea fi utilizat de către asociație pentru efectuarea acestor tranzacții.
  • utilizatorul: orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul

Capitolul 2. Modul de aplicare

Termenii și condițiile se aplică la fiecare accesare a site-ului web și la orice acțiune realizată de utilizatori prin intermediul site-ului.

Folosirea site-ului se face doar în baza acceptării acestor termeni contractuali, fără nicio excepție.

Capitolul 3. Informațiile prezentate

Informațiile prezentate pe site sunt încadrate pe cele 2 activități principale desfășurate de asociație: Căminul pentru Persoane Vârstnice și Hospice-ul de Copii și Adulți.

Pe fiecare activitate în parte sunt descrise activitățile și serviciile oferite, condițiile de a beneficia de servicii, detalii despre sprijinul financiar primit de la diversele instituții publice, din țară și străinătate.

Este prezentat personalul instituției. Site-ul conține documentări prin fotografii a diverselor activități întreprinse pe parcursul existenței asociației.

Se regăsesc de asemenea informații cu privire la regulamente interne și legislația în vigoare cu privire la activitățile specifice.

Capitolul 4. Drepturile de proprietate intelectuală:

Conținutul și materialele publicate pe site sunt integral proprietatea exclusivă a Asociației Dr. Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C.A. din România și sunt protejate de legea privind dreptul de autor. Folosirea acestora fără acordul prealabil este interzisă. Publicarea sau reproducerea fără permisiunea scrisă a asociației se pedepsește conform legii.

Capitolul 5. Confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale

Asociația se obligă să asigure confidențialitatea vizitatorilor site-ului. Nu vor fi transmise către terți niciun fel de informații cu caracter personal, excepție făcând partenerii care asigură buna funcționare a site-ului.

Acest site colectează date cu caracter tehnic în vederea funcționării sit-ului. Acestea nu sunt folosite în scopuri publicitare, comerciale sau de altă natură să afecteze confidențialitatea utilizatorilor.

Politica de Confidențialitate:

Asociația colectează informațiile donatorilor cu caracter personal, doar în ceea ce privește nume, prenume, adresă, telefon, email și le utilizează cu maximă responsabilitate, fără aceste informații neputând recepționa donații.

Informațiile solicititate de către asociație donatorilor sunt strict pentru înregistrarea în contabilitate a donațiilor și a confirmării încasărilor.

Informațiile colectate nu se vor transmite mai departe altor utilizatori sau companii.

Luăm toate măsurile de siguranță pentru a proteja datele dumneavoastră personale prin politici și proceduri de securitate.

Pentru mai multe informații sau nelămuriri ne puteți contacta la nr. de tel. 0269221131 sau pe email: carlwolff@carlwolff.ro.

Capitolul 6: Donație lunară

Donație lunară este o modalitate prin care un utilizator poate susține printr-o sumă lunară activitatea asociației. Aceasta constă în autorizarea unui token unic prin care la 30 zile se va face o plată din contul utilizatorului către asociație. La activarea acestei opțiuni, prin introducerea datelor cardului și aprobării serviciului, operatorul de plăți, PayU, va atribui cardului un token, care poate fi utilizat ulterior pentru efectuarea plăților lunare automate. Activând această opțiune, utilizatorul confirmă că a fost anterior informat și a acceptat termenii și condițiile de utilizare a serviciului Donație lunară.

Datele cardlui de plată ale utilizatorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către asociație sau de procesatorul de plăți, PayU, ci doar de instituția de autorizare a Tranzacției, entitate autorizată să presteze servicii de stocare de date de identificare ale cardului.

Datele cu caracter personal existente în baza de date de tokenizare vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile, în special Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care abrogă Directiva 95/46 / CE (GDPR).

Capitolul 7. Dispoziții finale

Aceste clauze contractuale pot fi modificate de căte ori asociația consideră necesar acest lucru.

Data ultimei actualizări: 22.05.2023